Välkommen till Sveriges Gemmologiska Riksförening

Vi är en ideell branschförening som arbetar med att främja kunskapen om ädelstenar och pärlor i landet.

I modern tid försöker man att undersöka, katalogisera och organisera ädelstenar. Man kallar detta för Gemmologi – Läran om ädelstenar. Vi i Sveriges Gemmologiska Riksförening arbetar ideellt för att sprida kunskap om detta fascinerande ämne. Välkommen till en värld av ädelstenar, mirakel från jordens inre!