Ädelstensliparyrket

Bestämmelser för Gesällbrev i Ädelstensliparyrket

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen hösten 2017 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd 2000-11-21 samt reviderade under januari 2018.

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Sveriges Gemmologiska Riksförening (SGRF)

Förkunskapskrav
Gesällprov kan avläggas efter minst 4000 timmars dokumenterad utbildning/erfarenhet i yrket eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

Gesällprov – allmänna anvisningar
För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av granskningsnämnden. Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna utföra de i yrket förekommande arbetsuppgifterna. Provet bör utföras i nära anslutning till att utbildningen/färdigträningen i yrket slutförs. För att erhålla ett Gesällbrev ska gesällprovet vara godkänt.

Provanvisningar
Provet består av två praktiska prov samt ett teoretiskt kunskapsprov som genomförs enligt anvisningarna i bilaga 1 och är framtagna och fastställda av branschen.

Granskning av provet
Ansvarig granskare är utsedd granskningsnämnd. Granskare ska vara neutrala och utses av branschen på uppdrag av Sveriges Hantverksråd. Läs mer om granskningstillfället/granskningen i provanvisningarna.

Gesällprovs- och Gesällbrevskostnader
Information om kostnaderna för att få provet granskat fås av granskningsnämnden. Summorna kan förändras så kontakta alltid granskningsnämnden för aktuella uppgifter. För närvarande är kostnaden 4500 kr vilket även innefattar materialkostnad. Kostnaden för gesällbrevet är 875 kr (inkl. moms). Med brevet följer ett ID-kort med information om Gesällbrev översatt till fem språk.

Ladda hem pdf:en med regler och provanvisningar gällande Gesäll- och Mästarbrev för Ädelstensliparyrket »

Ansökan
Anmälan om att avlägga provet görs till Sveriges Gemmologiska Riksförening (senast sista maj). Du hittar mer information om ansökningsförfarandet i provanvisningarna (bilaga 1). Kontaktinformation till granskningsnämnden finns här nedan.

Efter godkänt prov görs en ansökan om att erhålla gesällbrev hos Gesäll- & Mästarbrevskansliet och den administrativa avgiften för gesällbrevet på 875 kr inkl moms betalas in. Anmälningsinformation om Gesällbrev finns på www.hantverksrad.se

KONTAKTUPPGIFTER

Branschorganisation:
Sveriges Gemmologiska Riksförening
Box 191 21
104 32 Stockholm
E-post: info@gemmologiska.se

Ordförande och sammankallande granskningsnämnd:
Jonas Gewers
E-post: jonas@gemmaab.se

Gesäll- & Mästarbrevskansliet:
Adress: Sveriges Hantverksråd, Gesäll- & Mästarbrevskansliet, Box 147, 793 23 Leksand.
Tel: 0247-369 50
Fax: 0247-151 70
E-post: info@hantverksrad.se
Hemsida: www.hantverksrad.se

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Gesällbrev!