Granater

Granater är populära ädelstenar som använts länge i smycken. Den vanligaste färgen är mörkröd men granater kan faktiskt förekomma i nästan vilken färg som helst och det finns till och med granater som ändrar färg beroende på om man är inomhus eller ute i solen. Granat både fasettslipas, cabochonslipas och trumlas. Det förekommer även att naturliga kristaller används utan att slipas i och med att granat ofta har fina geometriska kristallformer.

Granat har bra ädelstensegenskaper. Den är hård och hållbar och får fin lyster när den poleras och det finns ganska gott om granatfyndigheter vilket gjort stenen till en av de mer populära och kända ädelstenarna. De högst värderade färgerna är bland gröna granater de med smaragdliknande färg och bland de röda vill man ha färg som påminner om rubinen. Vissa röda granater som cabochonslipas kan uppvisa stjärneffekt. Detta har att göra med inneslutningar av främmande mineral som orsakar en 4-armad stjärna vilket är ovanligt men kan vara mycket attraktivt. I äldre smycken ser man ibland att cabochonslipade granater är urholkade på baksidan, detta gjordes för att granaten skulle bli ljusare och dess färg synas bättre. ”Karbunkel” är ett äldre namn för röda stenar i allmänhet men oftast menas just granat när man ser den benämningen.

Egentligen är granat en hel mineralgrupp som har liknande kemiska och fysiska egenskaper. Den kemiska formeln skrivs X3Y2(SiO4)3 där X kan vara antingen Ca2+, Mg2+, Fe2+ medan Y är Al3+, Fe3+ eller Cr3+. Skillnader i den kemiska uppbyggnaden gör att egenskaper som till exempel hårdhet och ljusbrytning skiljer en hel del inom granatgruppen vilken delas in i två huvudkategorier, Pyralspit och Ugrandit vilka i sin tur delas in i olika undergrupper:

Pyralspit: Pyrop – Almandin – Spessartin
Ugrandit: Uvarovit – Grossular – Andradit

Inom pyralspit hittar vi de röda granaterna men även de flesta orangea och färgväxlande granater hör hit medan de gröna, gulaktiga, svarta och vissa orangea granater hör till ugranditgruppen. För att komplicera det hela ytterligare så är det vanligt att granater är en blandning av de olika grupperna och typerna. Rhodolit är till exempel en blandning av Pyrop och Almandin. Undergrupperna delas även de in i ytterligare olika kategorier, en undervariant av Grossular är den populära gröna Tsavoritgranaten och orange Hessonitgranaten medan den gröna Demantoiden och den svarta Melaniten tillhör Andraditgruppen.

Förutom färgväxling och stjärneffekt kan vissa granater i sällsynta fall uppvisa så kallad Usambara effekt. Det betyder att deras färg förändras beroende på stenens tjocklek vilket är något som är viktigt att känna till vid slipning. En annan sällsynt optisk effekt som förekommer hos vissa andraditgranater är irisering.

Kul att veta är också att granater precis som diamant och peridot faktiskt kan bildas ute i rymden och kommer till oss som meteoriter, tyvär så är dessa granater för små för att användas som ädelstenar.”

Text Jan Asplund
Gemmolog FGA DGA