Jade

Jade är ett av de material som använts och bearbetats längst av människan. Dess egenskaper visade sig tidigt vara utmärkta för både bruksföremål och i dekorationssammanhang i och med att jade är bland både det segaste och hållbaraste material som finns. Dessa egenskaper gör det möjligt att tillverka väldigt detaljerade, tunna och intrikata skulpturer och föremål. Särskilt i Kina har jade länge varit ett åtråvärt material men även i många andra kulturer har jade värderats högt. Hos Maya och Aztecerna var jade till och med mer värdefullt än guld.

Varför är då jade fortfarande så eftertraktad? Det är stor geografisk skillnad på marknaden för jade. I Asien och framförallt Kina är materialet väldigt eftertraktat och det finns mängder med butiker och handlare som uteslutande handlar med jade medan det i t ex Sverige är betydligt lägre intresse och kunskap kring materialet.

En stark tradition i Kina och andra delar av Asien är att bära armband av jade. Dessa armband är gjorda i ett stycke och kan beroende på kvalitet kosta väldigt mycket. Den jade som betingar högst pris har en mellangrön smaragdliknande nästan lysande färg som är jämt fördelad och är aningen genomskinlig. Jade som är för mörk, ljus eller helt ogenomskinlig kostar nästan ingenting jämfört med föremål tillverkade av den allra bästa jaden. I motsats till de flesta andra ädelstensmaterial är faktorer som form och tjocklek viktigare än den totala vikten för jadeföremål. Halsband gjorda av jadekulor har sålts på auktion för 10-tals miljoner kronor medan andra jadeföremål hittas på marknader och internet för enstaka tior. Det gäller att verkligen känna till hur jade värderas och vilka varianter som förekommer innan man börjar handla med det, särskilt om man tänkt sig att göra någon form av ekonomisk vinning.

Först och främst måste man veta att jade kan vara två olika mineral, nefrit och jadeit. Jadeit är den variant som betingar de allra högsta priserna då det håller rätt kvalitet. Nefrit är billigare men är den hållbaraste varianten. De föremål som är mest fantastiskt skulpterade består oftast av nefrit. Vanligen är det grön färg man associerar med jade men jade kan ha nästan vilken färg som helst. Efter grön så är lavendelfärgad jade den mest eftertraktade. Många material används för att imitera jade. Aventurin, serpentin, amazonit, gröna granater och grönt glas är exempel på material som ibland säljs som jade eller åtminstone med fantasifulla namn som associerar till jade.

När det gäller kvalitet och värdering så finns flera begrepp man behöver känna till. Då det handlar om jadeit så ser man ofta benämningarna A-jade, B-jade och C-jade. Detta är benämning på jade som utsatts för olika typer av behandlingar. Jade får alltså ofta sin färg och sitt utseende manipulerat. Beroende på hur omfattande dessa behandlingar är så får de olika benämningar. A-jade är helt obehandlad eller möjligen bara vaxad eller liknande. B-jade är blekt för att få en jämnare färg medan C-jade kan vara både blekt och färgad. Nefrit kan behandlas med tryck och värme och även bestrålas för att få bättre färg. Det är stor skillnad i värde om ett jadeföremål är helt naturligt eller om man påverkat utseendet genom blekning, färgning eller annan behandling. Dessa behandlingar görs med sofistikerad utrustning och det krävs ofta god kunskap och en del avancerad utrustning för att med säkerhet säga om ett jadeföremål är helt naturligt eller utsatts för någon behandling.

Jade är som sagt ett material som använts sedan förhistorisk tid och i många olika kulturer och sammanhang. Detta har fört med sig att det finns många olika namn och benämningar för jade beroende på kvalitet och färg. Begreppet ”Imperial jade” är en benämning för jadeit av allra bästa kvalitet medan benämningen ”kingfisher jade” är snäppet sämre och ”moss in snow” betyder att jadeiten är av lägre kvalitet. Det finns många mellanvarianter och även andra begrepp för att beskriva de olika kvaliteterna hos jadeit. När det gäller nefrit hör man ibland benämningen ”mutton fat” vilket är nefrit som är svagt grå till ljusgul och aningen genomskinlig vilket var en kvalitet som skattades högt av kinesiska skulptörer, jadeit var nämligen okänd i Kina fram till 1784 då ett handelsavtal gjorde jadeit från Burma tillgänglig. Det är ändå de gröna varianterna av både nefrit och jadeit som är mest eftertraktade och högst värderade.

Det finns ganska gott om fyndigheter av jade. Nefrit är vanligast men även jadeit förekommer och bryts på många platser, den bästa kommer från Burma men även i Guatemala, Kanada och Finland finns jadeit av ädelstenskvalitet. Trots att jadeit och nefrit har liknande egenskaper och utseende tillhör de olika mineralgrupper och har därför lite olika egenskaper. Jadeit är något hårdare och tyngre än nefrit som ändå är det segare och hållbarare materialet.

Text Jan Asplund
Gemmolog FGA DGA