Ädelstensinfo

Ädelstenar – Mirakel från jordens inre – en fläkt av mystik och rikedom…

Berättelsen om hur ädelstenar blev till är som en saga:
Det var en gång, för mycket, mycket länge sedan, när bergen blev till berg, haven till hav, och floderna till floder. I de hålrum som bildats inne i de fortfarande varma bergen porlade det och kluckade. Vätskorna som porlade och kluckade fyllde hålrummen och när berget svalnade började innehållet i vätskorna att kristalliseras.

Vackert formade kristaller växte upp. Ibland sexsidiga som t ex Bergkristall, ibland som kuber, t ex Diamant, och många andra former.

Ibland innehöll vätskorna en blandning som gav kristallerna underbara färger; aluminium-beryllium-silikat + järn gav den havsblå Akvamarinen, och byttes järnet mot krom bildades den gräsgröna Smaragden.

Ibland innehöll vätskan aluminiumoxid, som om den blandades med järn blev den blå Safiren, eller med krom, den röda Rubinen.

De stenar som är vackra, sällsynta och hårda nog att användas i smycken, kallas för ädelstenar. I tusentals år har människan letat efter, beundrat, samlat och handlat med dessa skönheter.

I modern tid försöker vi att undersöka, katalogisera och organisera dessa rariteter. Vi kallar detta för gemmologi. Vi i Sveriges Gemmologiska Riksförening arbetar ideellt för att sprida kunskap om detta fascinerande ämne.

Välkommen till en värld av ädelstenar, mirakel från jordens inre!

Björn Carlsson