Varför har vissa stenar ett certifikat och vad betyder det?

Svar: En certifiering är en trygghet, men absolut ingen garanti, när man köper en sten. Det betyder att någon har undersökt den för att bekräfta dess identitet. Det kan vara bra att själv skicka stenar man köpt till ett labb för certifiering för att få bekräftat att stenen är vad säljaren påstått. Det är dock viktigt att veta att ett certifikat inte är en garanti utan en kvalificerad bedömning. Försök att få certifikat som går att spåra, alltså se vem som gjort det och när.